Γίνε Χορηγός – Become a Sponsor | Santa Run Chania
:::: MENU ::::
A call-to-action text Contact us

Γίνε Χορηγός – Become a Sponsor

Εngish text below

Γιατί να γίνετε χορηγός στο Santa Run Chania

  • Ενισχύετε τα 4 ιδρύματα για τα οποία διοργανώνεται το Santa Run Χανιά (ΕΛΕΠΑΠ, Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ, ΚΗΦΑΠ «Η Μεγαλόχαρη» και Ορίζοντας), καθώς όλα τα έσοδα αποδίδονται στα ιδρύματα.
  • Ενδυναμώνετε το εταιρικό κοινωνικό σας προφίλ υποστηρίζοντας την εκδήλωση.
  • Προβάλλετε την επιχείρησή σας σε περισσότερα από 5.000 άτομα, τα οποία θα συμμετέχουν στην εκδήλωση και σε περισσότερα από 6.000 άτομα, τα οποία θα την παρακολουθήσουν.
  • Προβάλλετε την επιχείρησή σας σε περισσότερα από 10.000 του διαδικτύου και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης      (Facebook,Instagram,ιστοσελίδα)

Το 2017, το σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώθηκε ήταν 48.000 ευρώ. Ενώ, στα 7 χρόνια που πραγματοποιείται το Santa Run Χανιά έχει αποδώσει στα ωφελούμενα σωματεία περισσότερα από 400.000 ευρώ.

Γίνε χορηγός και νοιώσε τη χαρά να προσφέρεις στα παιδιά!

 


Why to become a sponsor at Santa Run Chania?

  • Support the four institutions that run Santa Run Chania (ELEPAP, KEFAAA, KIFAP “Megalohari” and Horizon), as all takings are attributed to the institutions.
  • Strengthen your corporate social profile by supporting the event.
  • Show your business to more than 5,000 people who will participate in the event and more than 6,000 people to watch.
  • Show your business on more than 10,000 online and social media users (Facebook, Instagram, website)

In 2017, the total money raised was 48,000 euros. While in the seven years of the Santa Run Chania more than 400,000 euros has been given to the foundations/associations we help.

Become a sponsor and feel the joy of offering to kids!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χορηγίες καλέστε:
Ελένη Χουδαλακη: 6977 202 425
Εύα Δρακάκη  6943 767 336
For more information considering the sponsorships please contact us:
Eleni Choudalaki : 6977 202 425
Eva Drakaki:6943 767 336