Σύλλογοι αποδέκτες χρημάτων:

Idrimata Logo 001
Κέντρο ημερήσιας φροντίδας. Aπασχόλησης ατόμων με αναπηρία
Day care center.Occupate people with disabilities.
Idrimata Logo 002
Κέντρο ημερήσιας φροντίδας. Aπασχόλησης ατόμων με αναπηρία
Day care center.Occupate people with disabilities.
Idrimata Logo 003
Σύλλογος με σκοπό τη στήριξη σε οικονομικό, ηθικό και ψυχολογικό επίπεδο, κυρίως παιδιών που έχουν προσβληθεί από καρκίνο
Association for the purpose of supporting economical, moral and psychological, children who are affected by cancer
Idrimata Logo 004
Κέντρο ανοιχτής περίθαλψης παιδιών με κινητικα προβλήματα
Open Care Center for children with mobility problems